VOUCHER NA BIAŁORUŚ

9 listopada 2018

Voucher turystyczny na Białoruś:

 • Aby otrzymać voucher turystyczny wymagane są:
 • Paszport, skan lub zdjęcie pierwszej strony paszportu ( nie musi być kolorowy)
 • Informacje o miejscu pobytu ( hotel, miejsce pobytu itp.)
 • Informacja transporcie (samochód, pociąg, autobus, rower)
 • Informacje o miejscu przekroczenia granicy Polska – Białoruś
 • Wskazanie konkretne daty wjazdu na terytorium Białorusi.
 • Określenie terminu pobytu (ilość dni)
 • Termin i cena
 • Jeżeli otrzymamy wymagane dokumenty do godz. 11:30 voucher może być ważny od dnia następnego (po uprzednim przez nas potwierdzeniu)
 • Wymagane będzie złożyć podpisy pod umową o voucher turystyczny przed otrzymaniem dokumentu właściwego (dopuszczalne przesłanie skanu podpisanej umowy lub zdjęcia)
 • Kwota voucheru to koszt 50 zł / osoba
 • Wymagane jest ubezpieczenie (Koszty Leczenia). Kwota ubezpieczenia jest zależna od ilości pobytu: do 3 dni = 8 zł, do 9 dni = 18 zł
 • Voucher i polisę można opłacić za pomocą gotówki w biurze podróży Juventur, ul. Budkiewicza 1, 21-500 Biała Podlaska lub na konto biura. Nr konta: 11 1500 1331 1213 3000 3564 0000.

 

Co należy wiedzieć przy wyjeździe na Białoruś na podstawie voucheru:

 

1.Przy przekroczeniu granicy Republik Białoruś niezależnie od sposobu jej przekroczenia, należy obowiązkowo przejść:

 • Kontrolę graniczną
 • Kontrolę celną
 1. obywatele obcych państw i osoby bez obywatelstwa (dalej-cudzoziemcy) mogą przekroczyć granicę państwową Republik Białoruś na podstawie niżej wymienionych dokumentów:
 • Ważny dokument, uprawniający do wyjazdu zagranicę (paszport) z aktualną wizą. Wiza obowiązuje państw, z którymi Republika Białoruś posiada reżim wizowy;
 • Dokument dający cudzoziemcu prawo powrotu do państwa, którego jest obywatelem lub na którego terenie mieszka (w wypadku utraty paszportu na terenie republiki Białoruś)
 • Ważny dokument uprawniający do wyjazdu zagranicą (paszport) oraz dokument, uprawniający cudzoziemca do zwiedzania bez wizy indywidualnie lub w grupie Parku „Kanał Augustowski” oraz strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć”
 1. Przejścia graniczne do zwiedzania bez wizy Grodna i Parku „Kanał Augustowski”
 • Przejścia samochodowe:
 • Bruzgi / Kuźnia Białostocka
 • Prywałka / Rajgardas
 • Przejścia sezonowe:
 • Lesnaja / Rudawka (piesze,wodne)
 • Prywałka / Szwiandubre (wodne)
 • Przejścia kolejowe:
 • Grodno / Kuźnica Białotsocka
 1. Przejścia graniczne do zwiedzania bez wizy strefy turystyczno-rekreacyjnej „ Brześć”:
 • Przejścia samochodowe:
 • Brześć / Terespol
 • Domaczewo / Sławatycze
 • Piesczatka / Połowce
 • Przejście uproszczonego ruchu granicznego:
 • Piererov / Białowieża
 • Przejścia kolejowe:
 • Brześć / Terespol
 1. Strefa turystyczno-rekreacyjna „Brześć” obejmuje:
 • Miasto Brześć
 • Rejon Brzeski
 • Rejon Żabinkowski obwodu Brzeskiego
 • Rejon Prużański obwodu Brzeskiego
 • Rejon Kamieniecki obwodu Brzeskiego
 • Rejon Świsłocki obwodu Grodzieńskiego

 

 1. Park „Kanał Augustowski obejmuje:
 • Miasto Grodno
 • Rejon Grodzieński ( w całości)
 1. Przy przekroczeniu granicy państwowej Republiki Białoruś cudzoziemiec jest zobowiązany:
 • Okazać ważny dokument, uprawniający do wyjazdu zagranicę (paszport) oraz dokument uprawniający do zwiedzania indywidualnie lub w grupie Parku „Kanał Augustowski” lub strefy rekreacyjno-turystycznej „Brześć”
 • Okazać polisę ubezpieczeniową
 1. Kierowca pojazdu mechanicznego powinien mieć oryginał polisy ubezpieczeniowej oraz „Zieloną Kartę” ( Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego).
 2. Przy wjeździe do Republik Białoruś cudzoziemiec powinien posiadać środki płatnicze w kwocie równowartej nie mniej niż 2 stawkom bazowym RB na każdy dzień pobytu (od dn. 01.01.2018r. – 22 Euro).
 3. obywatel obcego państwa lub osoba bez obywatelstwa w przypadku przebywania na terytorium Republiki Białoruś powyżej 5 dni roboczych, za wyjątkiem niedzieli, świąt państwowych i dni wolnych od pracy, ma obowiązek zarejestrować się w urzędzie rejestracyjnym, właściwym ze względu na miejsce pobytu w RB. Uzyskać rejestracje można w:
 • Wydziale Spraw Wewnętrznych
 • Hotelu
 • Sanatorium i organizacji uzdrowiskowej
 • Placówce agroturystycznej lub ekoturystycznej

Za nie przestrzeganie przez cudzoziemców powyższych przepisów przewidziana jest odpowiedzialność administracyjna (upomnienie lub mandat w wysokości 50 stawek bazowych lub deportacja)

 1. Przy zwiedzaniu przez cudzoziemców specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku „Kanał Augustowski” oraz terenów przylegających, a także strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć” granicę strefy ruchu bezwizowego oznaczają specjalne znaki. Poruszanie się poza tymi znakami jest zabronione.
 2. Naruszenie przez cudzoziemca reguł zwiedzania Parku „Kanał Augustowski” oraz strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć” to znaczy opuszczenie terytorium turystyczno-rekreacyjnego lub pobyt bez zameldowania powyżej okresu 5 dni pociąga za sobą w myśl art. 23.55 cz. Kodeksu wykroczeń Administracyjnych Republiki Białoruś ostrzeżenie lub nałożenie grzywny w wysokości do 50 stawek bazowych lub deportację.
 3. W wypadku pobytu w strefie ruchu bezwizowego ponad 10 dni, należy zwrócić się do Wydziału ds. Obywatelstwa i Migracji. Przez funkcjonariuszy służby migracyjnej zostanie sporządzony Protokół o wykroczeniu i wymierzona kara administracyjna zależnie od przyczyn wykroczenia ( od pouczenia do mandatu w wysokości 50 stawek bazowych ). Po rozpatrzeniu protokołu należy przez bank uiścić grzywnę, nałożoną mandatem karnym , oraz opłatę za wystawienie Wizy Wyjazdowej.